English עברית
חיים מן האפר

“חיים מן האפר” אינו עוד “ספר זכרונות של ניצול שואה”. זהו סיפור גבורה קשת עורף בעמק הבכא שיצר הצורר הנאצי לעם היהודי באירופה הכבושה - סיפור של השרדות ותחיה מופלאה. אברהם (פרידברג) הרשלום היה בן 16 כאשר נותר לבדו מכל משפחתו ב”בית החרושת למוות” שהפעילו הנאצים באושוויץ-בירקנאו. לנוכח מזימות הטבח השטניות של הנאצים, גמר אברהם אומר בליבו לא להשבר, לא למות...

 ניתן להוריד את הספר מאתר הספרייה הדיגיטאלית להיסטוריה ומורשת חיל האויר