English עברית
פרק אחד עשר: עולם העסקים – קבוצת "אריאל"

לפני שפשטתי את מדי חיל האוויר, עשה החיל למעני שני שירותים אישיים: רופא החיל הסיר בניתוח פלסטי את המספר שקיעקעו הנאצים על זרועי, והרב הראשי של החיל ערך ב-20 בפברואר 1951 את טקס הכלולות שלי ושל בחירת לבי, רחל רוזנברג.
באותו פרק זמן - בעודי לובש מדים - הקמתי, יחד עם חבר, מהנדס גם הוא, חברה שקראתי לה "אריאל", על שם מחנה מטה חיל-האוויר שהיה ביפו לביצוע עבודות חשמל. התחלנו מאפס.
ההתקנה המשמעותית הראשונה שלנו הייתה בתחנת דלק חדשה שנבנתה בפאתי יפו.
כשחגגנו 20 שנה לחברתנו, כבר נמנו עם לקוחותינו הגופים המובילים במדינה בתעשייה ובמסחר, באמנות ובאקדמיה ובהרבה מגזרים אחרים.
בהתחלה התקנו מערכות קנויות. בהדרגה עברנו לפיתוח וייצור עצמאיים. הצלחתנו הולידה שותפות שלנו עם חברת "וינקיה" הבלגית, שפיתחה ציוד המיועד לחברות חשמל והסכימה שאנחנו נייצר את הציוד שלה בישראל. "אריאל" הפכה ממפעל לקבוצת חברות-בנות, שבראשן "אריאל" ו"ארקו".
"אריאל", שהחלה את דרכה בהתקנה ובאחזקה של מערכות חשמל בתעשייה ובבניינים, תוך שימוש במערכות קנויות, ועברה לפיתוח וייצור עצמי, כשהיא מתמחית במערכות מיתוג ובקרה למערכות חשמל, בקרת תנועה, תובלה פנאומטית ובקרות למחשבים.

בשנת 1973 רכשנו מגרש מעיריית ראשון לציון באזור התעשייה החדש והקמנו מפעל לייצור לוחות חשמל, בקרה, ופיקוד.
המפעל הוגדל בשנת 1988, העמקנו את הייצור המקומי בשיתוף פעולה עם חברות מובילות בענף באירופה תוך קבלת זכויות יצוא.
התחלנו לייצא מערכות אלקטרומכניות ואלקטרוניות לאירופה, אפריקה וארצות הברית.
השתתפתי במספר רב של משלחות מסחריות של התאחדות התעשיינים ומשרד המסחר והתעשייה מטעם המדינה.
בשנת 1992 כללה הקבוצה שלנו כעשר חברות בענפי המתכת, החשמל והאלקטרוניקה עם חברות שיווק בצרפת ובארצות הברית:
אריאל הנדסת חשמל
ארקו תעשיות חשמל
ארקו אלקטרוניקס
ארטרון
ג'נרל – ארקו
מיקרואלקטרוניקס
ארמד
וימאזור
ארקו פלורידה בארה"ב
אלקופ בצרפת
עם גל הסטארטאפים השקענו במספר חברות, חלקן הצליחו וחלקן נסגרו.

לאחר שהתבססתי בעסקים חזרתי לטוס, ראשית קניתי בשותפות עם חברים מטוס חד-מנועי "פייפר צרוקי" לאחר מספר שנים עברתי לפייפר טוין קומנצי, ולאחר מכן לפייפר אזטק כל אלה היו מטוסים מיד שניה.
בשנות השמונים הזמנתי פייפר אזטק חדש אותו אני מטיס עד היום.