English עברית
פרק שניים עשר: לעולם לא נשכח - מפעלי ההנצחה

"הילד היהודי בשואה"

במסגרת מסע ההנצחה כתבתי את הספר "לחיים מן האפר" שתורגם לאנגלית, צ'כית וגרמנית. הופקו סרטי הנצחה "מסע אל העבר" + "חלק מחיי" והסרט "לחיים מן האפר" עם כתוביות בשמונה שפות.
האחרון הוקרן מספר פעמים בערוץ הראשון בימי השואה בשנים 2005-2007 ואף עובד לסרט באורך מלא בטלוויזיה הממלכתית הצ'כית בשם "ZROZENI Z POPELA" "לידה מן האפר" והוקרן מספר פעמים בטלוויזיה הצ'כית.

הפקתי אלבום "הילד היהודי בשואה"
הצייר משה (משה'לה) ברנשטיין נולד וגדל באותו אזור במזרח פולין שממנו באתי אני, אבל נפגשנו רק בישראל, וכאן היינו ידידים שנים רבות. בתחילת 1992 הצעתי לו לצייר כמה עשרות תמונות ברישומי פחם על נושא הילד היהודי בגלות ובשואה, אשר מהן אבחר כתריסר לאלבום של הדפסים, שאפיק. משה'לה הוציא מתחת ידיו סדרת תמונות מרשימה ביותר. בחרתי 12 רישומים נבחרים והדפסתי מהדורה מוגבלת, ממוספרת, של 180 עותקים, שהקדים לה מבוא ד"ר בסוק ושולב בה שיר הקדשה פרי עטו של המשורר יעקב אורלנד, חתן פרס ישראל. המלל הודפס בעברית, ביידיש ובאנגלית.